Corona legt de wereld (en ook het werk van GetOud) grotendeels stil. 70-plussers zijn een kwetsbare groep. We vragen hen hoe zij deze tijden beleven.  

Kui Kan

71, getrouwd

Vanuit Hong Kong via Curaçao naar Nederland
42 jaar oud was ik toen ik samen met mijn vrouw vanuit Hong Kong verhuisde naar Curaçao om als kok in een restaurant te gaan werken. Mijn vrouw en ik verhuisden puur voor het geld. We werkten hard en het verdiende geld was voor de kinderen, zodat zij in Hong Kong naar school konden gaan. Mijn vrouw is op een gegeven moment teruggegaan naar Hong Kong en ik vertrok naar Nederland. Sinds een jaar woont mijn vrouw gelukkig ook in Nederland. Samen met haar train ik nu elke dag Nederlands. We willen de taal graag goed leren spreken, maar dat is moeilijk.

Met onze familie in Hong Kong gaat het gelukkig goed. Dat is een geruststelling.

Boodschapjes voor ouderen
Sinds ik in Nederland woon, bekommer ik me over zes Chinese ouderen. Regelmatig bel ik ze met de vraag hoe het gaat en of ik misschien iets voor hen kan doen. Ze vertellen dan regelmatig dat ze graag zouden willen dat hun kinderen iets vaker komen, dat ze meer voor hen moeten doen, een boodschapje bijvoorbeeld of een keer mee gaan naar de dokter. Dat is lastig. De wereld waarin ze zijn opgegroeid is zo anders dan de wereld waarin hun kinderen nu leven. Afspraken in het ziekenhuis gaan nu niet door en dan zeggen ze dat ze al zo lang moeten wachten en niet weten wat er gebeurt. Dat is lastig. Gelukkig kan ik ze vaak blij maken met mijn hulp. Als ik naar de markt ga, vraag ik ze of ze iets nodig hebben en breng dat bij ze.

Corona komt uit China
Er wordt van alles gezegd over corona, maar ik weet zeker dat het uit het China komt en het via Amerika in Nederland terecht is gekomen. In China is inmiddels alles onder controle, maar in Amerika nog niet. Hiervoor hadden we SARS. Sommigen zeggen dat het uit China komt, maar het komt over op de wereld voor. Dus het is: misschien, misschien, misschien …

Wij zijn blij dat we in Nederland zijn. Hier is het veilig. Nederland is een wereldparadijs. Ik hou van de Nederlandse vrijheid en veiligheid. En voor wat betreft het virus: Ik hoop dat het de wereld verlaat en nooit meer terugkomt!