Corona legt de wereld (en ook het werk van GetOud) grotendeels stil. 70-plussers zijn een kwetsbare groep. We vragen hen hoe zij deze tijden beleven.  

Petronella

100

Nog nooit meegemaakt
Het is verschrikkelijk doodsaai. Noch op tv, noch ergens anders is er iets aangenaams. Ik krijg volop bezoek, ik mag niet mopperen. Maar ook de andere ouderen, van wat ik hoor en die ik spreek, de buren enzo, die vinden het maar helemaal niets. Ze mopperen ook, omdat ze de kinderen niet kunnen zien. We wonen hier in een gesloten gemeenschap. Dat wil zeggen wij zijn wel helemaal vrij, maar beneden is er ziekenverpleging en dat is dan soms toch weer even iets anders dan hier in de gangen lopen. Daar is het strenger. Maar het is hier heel geriefelijk we hebben een mooi uitzicht.

Die corona is ineens aan komen aanwaaien en niemand is daar bedacht op geweest. Ik heb het in mijn leven nog nooit zo meegemaakt. En ik heb heel wat meegemaakt. In 1920 ben ik geboren en toen was het ook niet allemaal even goed.

Teveel kookprogramma’s
Ik heb behoefte aan een beetje een goed debat met elkaar op tv, net als vroeger waarin de een echt tegen de ander sprak. Nu is het soms helemaal geen debat meer, telkens hetzelfde liedje en ze geven elkaar allemaal gelijk. En ik zou ook graag mooie muziek en interessante koormuziek willen horen. En voor de avond wil ik wel een goede film. Nu zijn er vooral volop kookprogramma’s te zien. Teveel.

Ik kan niet meer lezen, mijn zicht is heel erg slecht, daarom volg ik hoofdzakelijk de radio. Zo blijf ik een beetje op de hoogte en leef ik mee. Dat vind ik belangrijk.

Hier in huis is nu verder niets te doen, geen bingo ofzo. We zijn allemaal op elkaar aangewezen, maar we zoeken elkaar niet op, want we mogen niet met elkaar praten. Ik heb wel contact met de buren hiernaast en daarnaast. Maar het is wel zo dat de een voor de ander in zijn eigen huis blijft. Beneden op de ziekenafdeling zijn er ziek en overleden.

Binnen blijven voor je veiligheid
Om de zoveel jaar komt er altijd een wereldramp. Dat is gewoon zo. We kunnen niets voorzien, het staat niet in de sterren geschreven hoor. We doen het er maar mee. Ik hoop dat hier nog alles goed blijft gaan. Als er ineens een oploop is van het volk, dan zijn ze zo besmet. Dat zie je overal.

Voor onze veiligheid zijn al die regels noodzakelijk. En worden we ziek, dan zijn we niet zomaar ziek, dan zijn we goed ziek. Toen we van de Duitsers thuis moeten blijven, was het ook voor de veiligheid. Deed je dat niet, dan was het helemaal erg. Nu hebben we genoeg te eten, maar in de oorlog hadden we niets. Dat is iets heel anders, dat je met een half broodje een hele week moet doen.

Vooral de jeugd die heeft lak aan de regels of het dringt niet goed tot ze door. Ik zal niet zeggen dat elke jeugdige zo is. De consequenties dringen niet door. Ze weten niet wat ziek zijn is. Het is onbedachtzaamheid. Van alle jeugd is dat altijd gezegd. De jeugd wil eruit springen. Maar corona kan iedereen overkomen. Net als met de surfers, het waren ervaren surfers en toch zijn ze helemaal tenietgegaan. Het kan iedereen gebeuren.

Toespraak koning Willem-Alexander
De toespraak van de koning over zijn overgrootmoeder is van zijn kant bekeken. Koningin Wilhelmina zat toen helemaal in Engeland. En ze wisten niet wat recht was of wat krom. Het was door het volk alleen maar schelden op de koningin, want: zij heeft ons verlaten. Tien jaar was ze toen haar vader stierf en ze werd opgevoed door haar moeder koningin Emma. Wilhelmina heeft alles meegemaakt en Emma heeft goed voor haar gezorgd. Zij heeft haar verteld over wat er allemaal bij het koningschap komt kijken. En daar heeft Wilhelmina zich strikt aan gehouden.

Onze koning is haar achterkleinzoon, maar de oorlogsjaren was een hele andere periode dan nu. De koning zelf is altijd vrij geweest. Wilhelmina was nooit vrij, tenzij ze op een paard zat en langs het strand ging. Dan was ze vrij. Als de koning een jaar of 80 is en deze toespraak dan houdt, zou hij het anders verwoorden. Je moet het in een tijdbestek zien, toen er een hele andere mores was. Het was helemaal anders. Daar heb ik verder niets over gelezen of gehoord. De mensen vonden het prachtig dat de koning dat nu zei over zijn grootmoeder. Als je wat ouder bent, zoals ik, bekijk je dat weer anders.

Ik geloof in de natuur
Ik geloof niet, dat is voorbij. Want ik ben tot de conclusie gekomen dat alles uit de natuur ontstaat. Want kijk de wereld bestaat al zoveel duizenden jaren en er is nooit wat veranderd. En alles komt weer op hetzelfde terecht. Als er een God zou bestaan, waarom zou hij dan niet veel eerder de geneesmiddelen hebben. God heeft zich helemaal teruggetrokken en de aarde laten aanmodderen. Ik geloof in de natuur en dat alles zijn beloop zal hebben. En dan denk ik hoe ben je ooit zo dom geweest, dat je jezelf niet kon vinden met de natuur. Het is de natuur die alles regelt.