‘Dood gewoon het einde?’

Van het platform ‘Doodgewoon in Den Haag’ verscheen op 29 november 2018 het boek ‘Dood gewoon het einde?’. Wij verzorgden we de fotografie en maakten vijf portretten voor in het boek.

Het platform is opgericht in 2012 en wil het taboe om over de dood te spreken doorbreken. In deze publicatie laat het platform zien wat er met name de laatste twee jaar is gedaan. Het platform als zodanig is tijdens de slotmanifestatie waar ook het boek is gepresenteerd opgeheven. De titel ‘Dood gewoon het einde?’ verwijst naar een bedoeling van het boek, namelijk de oproep om het doel en het werk van het platform in andere verbanden en netwerken voort te zetten.

  • Jaar: 2018
  • Samen met: Gemeente Den Haag, platform ‘Doodgewoon in Den Haag’
  • Ditje Datje: De rouwauto midden op de boulevard geparkeerd, leverde aardig wat verbaasde blikken op bij de strandbezoekers.

Corrie van der Zwan van Christien Lamers

Sinds drie maanden kom ik elke vrijdag bij Corrie, we hadden meteen een klik. Het is fijn om bij haar te zijn, samen koffie te drinken en alles wat er om ons heen gebeurt te bespreken. We hebben in deze laatste levensfase, ondanks dat die voor Corrie vergezeld gaat met pijn, veel plezier. Ik vind het fijn om voor haar van betekenis te zijn.

Carla Mahawat Khan directeur Aakhri Bidaai uitvaartverzorging

Het hindoeïsme kent vele rituelen, ook bij het overlijden. Het nemen van afscheid van de overledene gebeurt bijvoorbeeld door het strooien van bloemblaadjes in de kist. Op de rouwauto, waar ik altijd voor loop, zijn twee rouwvlaggen bevestigd met daarop het OHM teken. Deze rouwvlaggen laten zien dat het een Hindoe-uitvaart betreft.

Fatos Ipek-Demir en Mehmet Demir

In deze laatste levensfase van mijn vader, waarin hij er geestelijk eigenlijk al niet meer is, probeer ik er zo veel als mogelijk voor hem te zijn. Graag zou ik het nog met hem willen hebben over het naderende einde en de invulling van de uitvaart. Dat gaat niet meer. Samen met mijn broers zal ik zelf op zoek moeten gaan naar rituelen, passend bij mijn vader, en ook waar wij ons fijn bij voelen.

Aad van Steijn

Mijn vrouw en ik worden ouder. We merken dat veiligheid en naar elkaar omkijken steeds belangrijker wordt. We zijn daarom blij met de buurtapp. We hebben er twee. De ene is voor de gezelligheid en als er even iemand hulp nodig heeft, de andere is voor onze veiligheid. Daarin delen we bijvoorbeeld een verdachte auto in de straat of een woninginbraak. Het is fijn op deze manier naar elkaar om te kijken. En we leren elkaar nog beter kennen ook.

Ds. Henk Buning en Ds. Ineke Zuurmond

Als geestelijk verzorger in de ouderenzorg ben ik dagelijks bezig met de dood. Ik zie dat het tot het laatst toe belangrijk is dat mensen zichzelf en van waarde te kunnen zijn. Met Ds. Henk Buning heb ik een speciale band. Sinds kort werk ik in het verpleeghuis waar hij woont. Vandaag heeft hij mij gewezen op verzen uit Jeremia 31 welke ik met kerst naast het klassieke kerstverhaal zal gebruiken.