Filmpjes Wijkvisie Bomenbuurt

Met de vervanging van de riolering in de Bomenbuurt liggen er kansen voor herinrichting van de openbare ruimte. De werkgroep Wijkvisie is hiermee aan de slag gegaan en heeft meerdere onderwerpen benoemd waar iets mee gedaan kan worden.

We maakten acht filmpjes van wijkbewoners over de verschillende onderwerpen, zoals verkeersveiligheid, toekomstbestendigheid en groen. Wijkbewoners worden in de filmpjes uitgenodigd om ideeën hierover in te dienen. Het doel is zoveel mogelijk ideeën en wensen ophalen die meegenomen kunnen worden in het plan over de herinrichting waarover de gemeenteraad uiteindelijk het besluit neemt.

  • Jaar: 2021
  • Samen met: Gemeente Den Haag