KB Onderzoek 75+ en de bieb

In opdracht van de Koninklijke Bibliotheek (KB) voerden we een onderzoek uit naar 75-plussers en de bibliotheek. We interviewden 50 leden en niet-leden door heel Nederland heen. Wat is hun beeld van de bibliotheek? Komen ze er en zo ja, wat doen ze er dan? Hebben ze nog tips voor bibliotheken? En nog veel meer. We spraken ouderen uit dorpen en steden, zelfstandig wonend en woonachtig in het woonzorgcentrum en van het zuiden van Limburg tot het noorden van Friesland. Van acht van de ouderen die we interviewden, maakten we tevens een foto voor in de publicatie.

De bevindingen van het onderzoek heeft de KB overzichtelijk op rij gezet. Lees hier het bericht op de website van de KB. In het bibliotheekblad staat ook een artikel over het onderzoek. De publicatie is gratis te downloaden via de volgende link: Ouderen en de bibliotheek.

  • Jaar: 2016
  • Samen met: Koninklijke Bibliotheek
  • Ditje Datje: Joop (91) was sinds 1938 niet meer in een bibliotheek geweest en is n.a.v. het interview naar de openbare én de Koninklijke Bibliotheek getogen.
  • Ditje Datje: John (78) dacht dat de bibliotheek in Gouda een chocoladefabriek was omdat dit van oudsher nog op de gevel staat. Ook hij is door het interview naar de bibliotheek gegaan.