Loosduinen

Corona heeft behoorlijk ingegrepen in het leven. De vanzelfsprekende dingen van alledag werden in één klap een stuk moeilijker. Het was tegelijkertijd erg mooi om te zien dat veel mensen opstonden en de handen uit de mouwen staken om elkaar te helpen. De warmte die dit opleverde is onbetaalbaar.

Op heel veel plekken in het stadsdeel werden in sneltreinvaart initiatieven uit de grond gestampt. Mensen gingen voor elkaar koken, deden de boodschappen, hielpen kinderen bij het maken van huiswerk zodat de ouders konden werken, namen mantelzorgtaken over, etc.

Het stadsdeel Loosduinen wil deze ‘collectieve saamhorigheid’ vasthouden door jongeren (en eigenlijk iedereen) te enthousiasmeren door te gaan met deze mooie initiatieven of juist starten iets te doen voor een ander.

Dit gaan we op twee manieren doen:

  1. We vragen jongeren die tijdens de coronaperiode initiatief hebben getoond als ambassadeur zitting te nemen in een board of inspiration die als klankboard dient voor het stadsdeelbestuur.
  2. We koppelen scholen & woonvoorzieningen voor ouderen aan elkaar en inspireren hen mooie dingen voor elkaar te doen.
  • Jaar: 2020
  • Samen met: Stadsdeel Loosduinen, scholen, woonvoorzieningen voor ouderen