Loosduinen breit voor elkaar

Op veel scholen stonden in de herfst en winter in 2020 ramen en deuren regelmatig open voor een goede ventilatie. Daardoor was het fris in de lokalen. Vele Loosduinse ouderen zijn in de breipennen geklommen om voor kinderen  lekker warme schoolsjaals te breien.

We zamelden wol en breipennen in op inzamelpunten en verdeelden dat onder de mensen die willen breien. Ouderen die sjaals af hadden brachten deze ook de inzamelpunten en als dat niet lukte werden ze thuis opgehaald. Er zijn in totaal maar liefst rond de 1000 sjaals gebreid en uitgedeeld op scholen.

Bij het uitdelen van de sjaals kwam Hart van Nederland langs en ook de Telegraaf schreef een leuk artikel over het warme project.

  • Jaar: 2020
  • Samen met: Stadsdeel Loosduinen, Cardia Tabitha, Florence Duinhage, Gouwe Ouwen op Volle Toeren, Haags Ontmoeten, De Wiekslag, HWW Zorg verpleeghuis Houtwijk, De Participatie Keuken, Saffier WoonZorgPark Loosduinen & Nolenshaghe, Schroeder Kerketuinen, Verzilveren, Voor welzijn Loosduinen, Woonzorg Nederland Simon Carmiggelt, de Kleine Keizer Alphons Diepenbrockhof & de Loosduinse uitleg, Vraagelkaar