Onderzoek Iene Miene Media

Voor Stichting Mijn Kind Online en Mediawijzer.net onderzochten wij het mediagebruik van kinderen van 0 t/m 7 jaar. Het onderzoek is gebaseerd op een online enquête die ingevuld is door 1532 ouders met kinderen van 0 t/m 7 jaar. De enquête bevatte zowel gesloten vragen (voor het verzamelen van kwantitatieve gegevens) als open vragen voor het verzamelen van eigen ervaringen en opvattingen van ouders. Het onderzoek verscheen in mei 2012.

Het rapport geeft antwoord op vragen als: welke media zijn er in huis? Mogen de kinderen daarmee spelen? Zo ja, hoe lang? En wat doen ze er zoal mee? Welke digitale vaardigheden hebben baby’s en jonge kinderen? Ook gaat het rapport in op de positieve en negatieve effecten van mediagebruik die ouders bij hun kind opmerken. Tot slot is onderzocht wat ouders aan mediaopvoeding doen, en welke vragen en problemen ze daarbij ondervinden.

Download hier het onderzoek Iene miene media.

  • Jaar: 2012
  • Samen met: Mediawijzer.net, Stichting Mijn Kind Online