Onderzoek professionals en mediaopvoeding

Het is voor kinderen de normaalste zaak van de wereld dat zij omringd zijn door interactieve media. Maar wat is eigenlijk ‘normaal’? Wat is een goede mediaopvoeding, en wanneer wordt het mediagebruik van kinderen en jongeren zorgelijk? Zulke vragen leven bij ouders en komen ook bij professionals in de opvoedondersteuning terecht. Maar weten professionals wel wat normaal is, hebben ze daar richtlijnen voor? Wat is hun rol nu eigenlijk in de (ondersteuning bij) mediaopvoeding?

In dit rapport gaan we in op vragen over mediaopvoeding die ouders aan professionals stellen, in welke mate zij dat doen en hoe professionals met deze vragen omgaan. Wat is hun rol hierin, waar halen zij hun informatie en adviezen vandaan en welke ondersteuning kunnen zij daar zelf goed bij gebruiken?

In totaal hebben we 50 interviews (telefonisch en in focusgroepen) gehouden met professionals uit de volgende werkvelden: Bibliotheken, Jeugdzorg, GGD, Kinderopvang, Scholen, Opvoedbureaus. Daarnaast hebben we telefonische interviews gehouden met 5 pedagogische en zorg & welzijn opleidingen en 6 medewerkers jeugdbeleid van gemeenten, aangezien gemeenten inhoudelijk verantwoordelijk worden voor de uitvoering van de zorg voor jeugd.

Download hier het onderzoek Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding.

  • Jaar: 2013
  • Samen met: Nederlands Jeugdinstituut (NJI) en Stichting Mijn Kind Online