Onderzoek Verst(r)ikt in het net

Jongeren en ouders

Voor het programma Digivaardig & Digiveilig onderzochten we wat jongeren doen als ze een probleem op internet hebben. In hoeverre hebben ze vervelende ervaringen als pesten, schelden, hacken en dergelijke? Zoeken ze hulp bij problemen en zo ja, waar? En in hoeverre komt dit overeen wat ouders denken over problemen die jongeren meemaken en wat ze in dat geval doen?

Het onderzoek is uitgevoerd onder 1000 jongeren tussen 11 en 16 jaar en 1000 ouders van 11-16-jarigen, naar aanleiding van de lancering van de meldknop. Meldknop.nl is een website voor jongeren die informatie, hulp en advies biedt wanneer ze iets vervelends meemaken op internet. Het is een initiatief van Digibewust en het Meldpunt Kinderporno op Internet en wordt ondersteund door de Kindertelefoon, Pestweb, Meldpunt Discriminatie Internet en Vraaghetdepolitie.nl.

Download hier het onderzoek naar de jongeren en ouders en hier de samenvatting.

 

Professionals

Naast het (kwantitatieve) onderzoek onder jongeren hebben we ook professionals ondervraagd. Dit onderzoek is kwalitatief van opzet. Zij hebben via een online vragenlijst hun ervaringen in eigen woorden opgeschreven. Het geeft  een beeld van hoe professionals in Nederland omgaan met jongeren die problemen ervaren op internet. Beide onderzoeken verschenen in februari 2012.

Download hier het onderzoek naar de professionals.

  • Jaar: 2012
  • Samen met: Digivaardig & Digiveilig