Rolmodellen uit LevenSles

Op dit moment is 7% van de bevolking 75 jaar of ouder, dit percentage groeit in de komende 25 jaar naar 14% ofwel 2,5 miljoen 75-plussers. Deze stijging brengt automatisch met zich mee dat er meer gewerkt moet gaan worden met ouderen. Het werken en omgaan met ouderen is niet voor iedereen vanzelfsprekend, zeker niet bij jongeren. Vraag je hen met welke doelgroep ze later willen werken dan wordt het woord ‘ouderen’ nog maar weinig genoemd, terwijl daar juist veel werk zal zijn. De beeldvorming over ouderen en ouderdom kan veel positiever en realistischer. In het programma IK-LevenSLes van Leyden Academy en Verenging Het Zonnehuis werken jongeren, ouderen, experts, docenten, hoogleraren en bestuurders samen om de toekomst van de ouderenzorg van nieuwe ideeën te voorzien.

GetOud heeft 24 van deze ideeën verbeeld in een fotoserie onder de titel ‘Rolmodellen uit LevenSles’. Een kijkje achter de schermen in de te vinden in ons fotoalbum op Facebook.

  • Jaar: 2015
  • Samen met: Vereniging het Zonnehuis, Leyden Academy
  • Ditje Datje: Voor de foto van de scootmobielenrace, die ook op onze voorpagina van deze site staat, verknipte Marion een geblokte blouse van Ingrid en vermaakte die tot finishvlag.
  • Ditje Datje: Een van de niet nader te noemen fotomodellen bleek op de afspraak voor de foto aanvankelijk spoorloos. Na wat speuren bleek de persoon in kwestie na een nachtje doorhalen op een andere locatie te zijn beland (o.k. het was een student, geen oudere 😉 )