‘Tumult’

Fonds NutsOhra honoreerde initiatieven met als doel dat het ‘hart terugkomt in de zorg’. GetOud diende een project in, de ontwikkeling van een spel, dat werd gehonoreerd. De naam van het spel is ‘Tumult’ en het doel is op luchtige wijze de dialoog tussen bewoner, mantelzorger en de verzorgende op gang te brengen,

Voor de ontwikkeling van dit spel hebben wij samenwerking gezocht met Paul Schoof, destijds bestuurder van Respect Zorggroep. Voor een inkijkje in de praktijk, liepen we een aantal dagen mee op de zorgafdelingen De Branding (KDO) en De Duinvallei (PG). Voor verdere verdieping hebben we 55 interviews gehouden met bewoners, mantelzorgers en verzorgend personeel.

Hierna hebben we onze bevindingen en ideeën getoetst bij experts, zodat het spel verder vormgegeven kon worden. Onder andere Tiny Linssen en Ben Oude Nijhuis hebben het spel uitvoerig getest. Inmiddels is het spel gedrukt, wordt het gespeeld (naast in zorgcentra ook veel in opleidingen) en verder verspreid. Een reactie van een afdelingshoofd: “We hebben vandaag een start gemaakt met het spel, zijn niet verder gekomen dan 3 discussiekaarten, een per doelgroep. Hier kwam al erg veel discussie op los, heel mooi om te zien en te beleven dat iedere doelgroep anders naar een stelling kijkt, we gaan de kaarten dan ook vaker gebruiken, ook in het teamoverleg.”

Mail voor een exemplaar naar getoud@getoud.nl. Wij vragen alleen een vergoeding van de verzendkosten en een eventuele vrijwillige bijdrage aan onze stichting. Foto’s van de totstandkoming van het spel zijn te vinden in ons fotoalbum op Facebook.

  • Jaar: 2014/2015
  • Samen met: Respect Zorggroep
  • Ditje Datje: Vier van zes personages in het spel zijn onze eigen ouders die door de illustratrice 20 jaar ouder zijn gemaakt.
  • Ditje Datje: De andere twee personages zijn de ouderen die het spel getest hebben: Tiny Linssen en Ben Oude Nijhuis.
  • Ditje Datje: De personen op de discussiekaarten zijn uiteraard ook ‘echt’, Margje is zorgmedewerkster bij Respect Zorggroep, Truus (101 jaar oud) woont in Steenvoorde en Bart is mantelzorger van zijn vader.