‘Waardigheid’
Interventie MBO zorg

Achtergrond

Er is veel geschreven over het onderwerp waardigheid bij kwetsbare ouderen, er is niet zoveel wetenschappelijk onderzoek over dit onderwerp, en interventies die bijdragen aan een betere beleving van waardigheid zijn al helemaal schaars (Nies, 2016). Maar gezien het feit dat er steeds meer ouderen komen, en bewoners van verpleeghuizen steeds zwaardere zorg nodig hebben, is dit relevanter dan ooit.

Je lichaam en je uiterlijk zijn een belangrijk deel van je zelf, van je identiteit en van je eigenwaarde. Mensen willen er daarom verzorgd uit zien, zich goed kleden en een luchtje op doen. Het is daarom vaak ontluisterend, als iemand die dement is in ongewassen kleren loopt, de haren verkeerd heeft gedaan, aan decorumverlies lijdt en in het ondergoed op straat gaat. Het is een van de grootste ergernissen van familie in verpleeghuizen, dat het mis gaat met de was en dat vader of moeder er onverzorgd uit ziet. Vader of moeder is niet meer de persoon waarvan de kinderen zouden willen dat die te zien zou zijn. Waardigheid is dan zien wie je bent, als het met het gedrag niet meer zo goed, lukt dan toch tenminste via het uiterlijk. Gallagher en collega’s (2008) plaatsen een respectvolle uiterlijke verschijning dan ook in de top tien van zaken die van belang zijn in de zorg voor ouderen.

Wat gaan wij doen?

Het (in fasen) ontwikkelen van een structureel ingebedde interventie in het MBO zorg onderwijs om (aankomend) zorg medewerkers het belang van waardigheid te laten ervaren en leren. Het doel daarvan is bewuste en oprechte aandacht van de zorgmedewerker voor het uiterlijk en het innerlijk van de bewoner, waardoor kwetsbare oudere verpleeghuisbewoners een zo prettig en waardig mogelijk leven kunnen leiden.

Start Fase 1 – 2017-2018

Deze eerste fase moet ons meer inzicht verschaffen in het probleem, de ideeën die mensen in het onderwijs en zorg zelf hebben, mogelijke hiaten tussen beleid (kwaliteitssysteem) en uitvoering, het MBO onderwijs, nieuwe initiatieven als het werkleerbedrijf, etc. We zullen het vooronderzoek breed inzetten, zodat we een goed beeld krijgen van wat er speelt en wat nodig is

  • Jaar: 2017/2018
  • Samen met: Prof. Dr. Henk Nies (CEO Vilans, Professor of Organisation and Policy in Long-term Care Universiteit van Amsterdam), Jo Visser Fonds en Leyden Academy