Wij in de Wijk: Expositie

Het stadsdeel Loosduinen (gemeente Den Haag) wil graag een bijdrage leveren aan een betere verbinding tussen jongeren en ouderen. Dit alles in het kader van meer saamhorigheid en tolerantie.

Om dit te bereiken bedacht GetOud het project Wij in de Wijk. Loosduinse ouderen en jongeren werden gefotografeerd en in duo’s afgebeeld op 2 bij 2 meter; beiden zeiden iets over elkaar, terwijl ze elkaar (nog) niet kenden. Dit project ging officieel van start op 24 september 2014 met de opening van de foto expositie op de boulevard van Kijkduin. Na vier weken trok de expositie de wijk in en kwam twee weken op diverse plekken in Loosduinen te staan. Als afsluiting verhuisden alle duo’s nog twee weken naar park Bokkefort.

De volgende stap is het geven van gastlessen. Ouderen uit Loosduinen verzorgen deze voor groep 8 van de lagere school en de eerste en tweede klassen van de middelbare school. Onderwerpen die tijdens deze lessen aan bod komen, kunnen zijn: jeugd, opleiding, werk, liefde, trouwen, pensioen, verdriet, vrije tijd, etc. Naast het verbinden van jongeren en ouderen, zijn deze lessen ook bedoeld als inspiratie voor de toekomst van de jongeren.

Kijk voor de foto’s in ons fotoalbum op Facebook.

  • Jaar: 2014
  • Samen met: Gemeente Den Haag, stadsdeel Loosduinen
  • Ditje Datje: Netty was bij de opening zeer (blij) verrast dat haar fotoportret op alle petit-fours stond.
  • Ditje Datje: Van een van degenen die voor dit project plaatsgenomen hadden in de fotostudio, zagen we enkele van de genomen foto’s later terug op Tinder 🙂