Zorg voor je buurt 2018

Het stadsdeel Loosduinen stelt sinds vier jaar € 30.000 beschikbaar aan stichting GetOud die dit geld op haar beurt jaarlijks verdeelt over mooie initiatieven voor ouderen in Loosduinen. Hierbij gaat het om zowel burger- als organisatie- initiatieven. Er was ook dit jaar weer € 30.000 beschikbaar voor mooie initiatieven in Loosduinen. Een subsidie aanvraag ‘Zorg voor je buurt Loosduinen 2018’ kon worden ingediend tot en met 15 augustus 2018. Tijdens de tweede bijeenkomst (4 september, Abdijkerk) zijn de initiatieven die subsidie ontvangen bekend gemaakt. Dit zijn:

BCL Schud- dupliceermachine bridge 4302
Bridge Thor Bridgemates 2200
Peter Stern Karaoke met ouderen in woonzorgcentra 2379
Wil Engelen 55+ Actief 1380
Joke Duivesteijn Loosduinse DieHards; wandelen met ouderen 1055
Aswintha Menk Beauty voor de senior 1950
Joke Breedijk Gouwe ouwen op volle toeren 3872
Walter Stamkart Kunst met oud & jong 2940
Willem van den Berg De Componist 55+-flat, buurtfeest 750
Willem van den Berg De Componist 55+-flat, samenwerking lagere school 1000
Raymond Versteegh Inspiratiehuis voor Dwarsdenkers 3636
Marianne van Schravendijk Koken met ouderen 4100
Koos Kornaat Klaverjasclub 436
Totaal 30000

Platform
Er zijn dit jaar ook drie bijeenkomsten waar initiatiefnemers en geïnteresseerden elkaar ontmoeten. De bedoeling is dat zo een platform ontstaat, dat dient als marktplaats voor alle vragen rondom het organiseren van projecten voor ouderen. De bijeenkomsten zijn dus bedoeld voor iedereen die iets doet of wil doen voor ouderen in Loosduinen. Op dinsdag 29 mei 2018 vond de eerste bijeenkomst plaats, de tweede was op 4 september in de Abdijkerk, de derde bijeenkomst volgt op 27 november bij WINGS, Mozartlaan 195. 

Aanmelden
Wilt u zich voor de derde platformbijeenkomst aanmelden zodat we weten hoeveel mensen we kunnen verwachten? Dit kan via: zorgvoorjebuurt@getoud.nl of 070 427 54 90 

Vragen?
Borrelen er vragen bij u op? Neem dan contact op met Ingrid Meijering of Marion Duimel van stichting GetOud. Zij zijn bereikbaar op 070 427 54 90 of via de email zorgvoorjebuurt@getoud.nl.

De eerstvolgende platformbijeenkomst vindt plaats op:
Dinsdag 27 november, 16.00 uur
WINGS, Mozartlaan 195.

 

  • Jaar: 2018 (en eerder in 2014, 2015, 2016 en 2017)
  • Samen met: Gemeente Den Haag, stadsdeel Loosduinen
  • Ditje Datje: Een van de gehonoreerde projecten van 2016 (Beauty voor de senior) is recent bij premier Rutte uitgenodigd omdat het zo’n prachtig initiatief is.