Zorg voor je buurt 2018

Het stadsdeel Loosduinen stelde sinds 2014 jaarlijks €30.000 beschikbaar aan stichting GetOud die dit geld op haar beurt verdeelde over mooie initiatieven voor ouderen in Loosduinen. Hierbij ging het om zowel burger- als organisatie- initiatieven. Er was ook in 2018 weer € 30.000 beschikbaar voor mooie initiatieven in Loosduinen. Een subsidie aanvraag ‘Zorg voor je buurt Loosduinen 2018’ kon worden ingediend tot en met 15 augustus 2018. Tijdens de tweede bijeenkomst (4 september, Abdijkerk) zijn de initiatieven die subsidie ontvangen bekend gemaakt. Dit waren:

BCL Schud- dupliceermachine bridge 4302
Bridge Thor Bridgemates 2200
Peter Stern Karaoke met ouderen in woonzorgcentra 2379
Wil Engelen 55+ Actief 1380
Joke Duivesteijn Loosduinse DieHards; wandelen met ouderen 1055
Aswintha Menk Beauty voor de senior 1950
Joke Breedijk Gouwe ouwen op volle toeren 3872
Walter Stamkart Kunst met oud & jong 2940
Willem van den Berg De Componist 55+-flat, buurtfeest 750
Willem van den Berg De Componist 55+-flat, samenwerking lagere school 1000
Raymond Versteegh Inspiratiehuis voor Dwarsdenkers 3636
Marianne van Schravendijk Koken met ouderen 4100
Koos Kornaat Klaverjasclub 436
Totaal 30000

 

Platform
Er zijn ook drie bijeenkomsten geweest waar initiatiefnemers en geïnteresseerden elkaar hebben ontmoet. Zo ontstond een platform dat diende als marktplaats voor alle vragen rondom het organiseren van projecten voor ouderen. De bijeenkomsten waren bedoeld voor iedereen die iets doet of wil doen voor ouderen in Loosduinen. Op dinsdag 29 mei 2018 vond de eerste bijeenkomst plaats, de tweede was op 4 september in de Abdijkerk, de derde bijeenkomst was op 27 november bij WINGS, Mozartlaan 195. 

 

 

  • Jaar: 2018 (en eerder in 2014, 2015, 2016 en 2017)
  • Samen met: Gemeente Den Haag, stadsdeel Loosduinen
  • Ditje Datje: Een van de gehonoreerde projecten van 2016 (Beauty voor de senior) is recent bij premier Rutte uitgenodigd omdat het zo’n prachtig initiatief is.