Corona legt de wereld (en ook het werk van GetOud) grotendeels stil. 70-plussers zijn een kwetsbare groep. We vragen hen hoe zij deze tijden beleven.  

Valerie

2, woont bij papa en mama

Valerie is zelf nog niet zo oud, maar ze gaat bloemen brengen bij buurvrouw Letty!