GetOud

GetOud heeft jarenlange ervaring met het werken voor en met ouderen. In ons werk, dat onder te verdelen is in: beleid en uitvoering, fotografie, training en onderzoek, staan ouderen altijd centraal. We vinden het belangrijk dat ons werk een positieve uitstraling heeft, vernieuwend en inspirerend is en tot nadenken aanzet. Een degelijke onderbouwing en toegankelijkheid in de breedste zin van het woord zijn hierbij sleutelwoorden.

Sinds 2010

In het voorjaar van 2010 werden wij gevraagd een bewoonster van woonzorgcentrum Duinhage in Den Haag aan te kleden, op te maken en te fotograferen als prinses Juliana. Ze was namelijk op dezelfde dag geboren als Juliana en haar ouders gaven haar na bekendmaking bovendien dezelfde namen (Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina). Nu werd ze 101 jaar oud. Een mooier kado had ze toch niet kunnen krijgen? Daar dacht deze mevrouw heel anders over: ‘Aan mijn lijf geen polonaise!’ riep ze uit. Jammer! Al snel kwamen we op het idee om ouderen aan te kleden in het beroep dat ze altijd hadden willen worden, maar door omstandigheden in het leven nooit waren geworden. Dit eerste project ‘Wat ik later wilde worden’ was de start van GetOud. We fotografeerden ouderen in Den Haag, Rijswijk, Heerlen, Vlissingen en Buitenpost. Nadat we ons acht maanden dag in dag uit stortten op dit project, hadden we een boek, een expositie, lesmateriaal, waren we wekelijks op TV bij Tijd voor MAX en waren we zelfs wereldwijd in de media. In de jaren die volgden hebben we de GetOud uitgebreid tot wat het nu is.

Marion Duimel

Geboren in Pijnacker, op haar 6de levensjaar verhuisd naar Zuid-Limburg en vervolgens op haar 17de terugverhuisd naar Den Haag. De voorliefde voor oudere mensen zat er altijd al in, ze waren namelijk altijd zo vriendelijk 🙂 Na de HAVO was het voor haar dan ook duidelijk dat ze de opleiding Maatschappelijk Werk met afstudeerrichting ouderenwerk in Den Haag wilde volgen. Na het succesvol afronden van deze studie, volgde haar doctoraal aan de Vrije Universiteit waar zij Sociale Gerontologie studeerde. Tijdens haar afstuderen kwam ze te werken bij het Sociaal en Cultureel Planbureau, waar ze ook na haar studie bleef werken en onderzoek deed naar onder andere ouderen en internet. Haar creativiteit legde ze in het vormgeven van de rapport omslagen en het maken van foto’s en filmpjes bij haar onderzoek. In 2010 heeft ze zich volledig gestort op GetOud waar ze alle vrijheid heeft om het werk creatief in te vullen.

Ingrid Meijering

Opgegroeid in Middelburg, kwam Ingrid op haar 19e naar Den Haag om in Leiden de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening te gaan volgen. Toen ze drie maanden in Den Haag woonde, ging ze op advies van haar huisgenootje werken bij de receptie van een verzorgingshuis. Later werkte ze daar op de afdeling personeelszaken. Via haar vrijwilligerswerk bij Radio Discus ontdekte ze haar liefde voor presenteren en kwam ze te werken bij een projectontwikkelaar waarvoor ze de communicatie voor een prestigieus, nieuw te bouwen seniorencomplex op zich nam. In haar vrije tijd volgde ze bij topvisagist Roberto Dresia de opleiding tot visagist met als doel mensen uit een speciale doelgroep opmaken en laten fotograferen, zodat het nageslacht een mooie foto heeft. In het eerste project ‘Wat ik later wilde worden’ dat ze samen met Marion bedacht, uitvoerde en waarvoor zij GetOud oprichtten, kwam al haar werk(ervaring) tot dan toe samen en dat is nog steeds het geval.

Onze naam

GetOud betekent letterlijk ‘word oud’. Dit is het tegenovergestelde van ‘blijf jong’, waar in de huidige samenleving een grote nadruk op ligt. Ten tweede is GetOud een woordspeling op ‘get out’, wat staat voor het uitbreken uit stereotiepe beelden over ouderdom. We hebben er bewust voor gekozen om het woord ‘oud’ te gebruiken in de naam GetOud. Iedereen wordt ouder en er is niets mis met oud zijn of oud worden. Wie wil er nu niet lang leven? Het is tijd om de negatieve bijklank van het woord ‘oud’ wat vrolijker te stemmen 🙂

Onze Raad van Advies

Prof. Dr. Jos de Haan.

Hoofd onderzoekssector Zorg, Emancipatie en Tijdsbesteding bij het SCP.

‘We worden steeds ouder en zijn steeds langer fit. Er is zoveel te doen, zien en beleven, ook als je een dagje ouder bent. Veel ouderen zijn nog energiek, sportief en cultureel actief. Ze onderhouden sociale contacten met vrienden, familie en buurtgenoten. In veel gevallen helpen ze anderen die het moeilijk hebben. Toch is dit niet het dominante beeld van ouderen. Het is mooi dat GetOud zich inzet om die beeldvorming bij te stellen. En dat ook nog eens op een creatieve en ludieke manier. Prachtig. Daarom draag ik GetOud een warm hart toe.’

Prof. Dr. Rudi Westendorp

Professor of Medicine, Center of Healthy Ageing, University of Copenhagen

‘Waarom zou een mens vanuit Kopenhagen raad moeten geven aan GetOud? Omdat negatieve beeldvorming over ouderen wijd is verspreid, kan een blik van buitenaf verhelderend zijn. Zo verrast Denemarken  nieuwkomers met groepjes mannen die achter kinderwagens door het park lopen. De positieve man vrouw verhoudingen zijn hier heel volwassen. Deze opbrengst van de tweede feministische golf geeft mij het vertrouwen dat de scheve jong-oud verhoudingen ook zijn op te lossen. Discriminate op basis van leeftijd is niet veel anders dan die op basis van geslacht. Laten we ons ontdoen van de idee dat ouderen te traag, te emotioneel, te moeilijk en te wispelturig zijn. Dat zijn Ingrid en Marion toch ook niet?’

Dick Kits

Voormalig eigenaar particuliere thuiszorgorganisatie Kroese Kits en auteur van ‘Het nieuwe oud’.

”Ouderen zijn het nieuwe kapitaal, als ondernemer, werknemer, vrijwilliger, coach en mantelzorger. Met een groei naar dertig procent 60-plussers in 2030, is maatschappelijke inzet van ouderen onontbeerlijk. Maar dan moet de maatschappij ouderen hun eigenwaarde wel teruggeven. Als we dit kapitaal willen verzilveren zal de beeldvorming over ouderen positief moeten worden bijgesteld. En laat nu net GetOud, ofwel Marion & Ingrid, daar hard aan werken. Ga hiermee door en bel mij zo vaak als je een advies of steuntje in de rug nodig hebt!”

Prijzen

Cinema Senior Awards

Met het ‘Vooroordelenlied Jong & Oud’, geschreven en gezongen door negen jongeren en ouderen samen, wonnen we de publieksprijs van de Cinema Senior Awards. Foto: Co de Kruijf

Lenteprijs

Met de gewonnen Lenteprijs van het AD en Fonds1818 organiseerden we voor 45 ouderen met dementie een verwendag met heerlijk eten en drinken, visagie, kapper en een fotoshoot.

Jo Visser Award

Wij mochten invulling geven aan de Jo Visser Award. Hiervoor hebben wij een fotowedstrijd bedacht waarmee studenten €250, €150 of €100 euro konden winnen!

Movisie Diversiteitsprijs

De diversiteitsprijs van Movisie: we werden tweede met ons project ‘Wat ik later wilde worden’. We wonnen advies uren, onze nominatie in een mooie lijst, en natuurlijk onze kunstige hond Annie! 🙂

GetOud is CRKBO geregistreerd.