‘Den Haag Seniorvriendelijke Stad Toen En Nu’

In samenwerking met gemeente Den Haag en vele andere bijdragers gaven wij het boek ‘Den Haag Seniorvriendelijke Stad Toen en Nu’ vorm en gaven wij het uit. Het boek beschrijft de Haagse geschiedenis rondom ouderen aan de hand van vele ervaringen. Uitgelegd wordt wat Den Haag seniorvriendelijke stad is en wat het betekent voor de Haagse ouderen. Daarnaast is een studie naar de Haagse ouderenzorg van 1355 tot 1967 opgenomen. Het omvangrijkste deel  gaat over de ontwikkelingen van de jaren 70 tot nu. Tot slot komen de verantwoordelijk Haagse wethouders aan het woord in dit boek met een reflectie op hun beleidskeuzen.

Onderdeel van het boek is de fotoserie ‘Den Haag seniorvriendelijke stad’. Den Haag is als eerste Nederlandse stad aangehaakt bij het wereldwijde concept ‘Age Friendly Cities’ (AFC) ofwel ‘Seniorvriendelijke steden, van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO: World Health Organization). Er zijn acht domeinen waarop een stad zich zo optimaal mogelijk kan inrichten, bijvoorbeeld publieke ruimte, mobiliteit en huisvesting. Met 8 Haagse foto’s laten we zien wat deze domeinen in de dagelijkse praktijk betekenen. De foto’s hebben op diverse plekken in Den Haag gestaan en gehangen.

  • Jaar: 2017
  • Samen met: Gemeente Den Haag.
  • Ditje datje: Koosje, die op de omslag stond, had bij het uitkomen van het boek speciaal precies dezelfde kleding aangedaan als waarmee ze op de omslag staat.