Onderzoek tieners en leren via sociale media

Jongeren en sociale media komen vooral in het nieuws als er iets naars gebeurt. De positieve kanten van sociale media trekken minder aandacht, maar zijn er wel degelijk. In het gebruik van YouTube, Twitter en Facebook kun je creatief en ondernemend zijn en er valt veel te leren via sociale media. Om te leren over hobby’s en bezigheden maar ook om betere schoolresultaten te halen. Op dit ‘leren via sociale media’ ligt de nadruk in het onderzoek dat we uitvoerden voor initiatiefnemers Kennisnet en stichting Mijn Kind Online (MKO)

Eerst hebben we samen met Mijn Kind Online kwalitatief onderzoek gedaan om met kinderen en jongeren te verkennen welke sociale media ze gebruiken en wat ze er allemaal mee doen. In zes groepsbijeenkomsten namen 47 leerlingen van scholen door het land deel aan groepsgesprekken. Met de input van de groepsinterviews maakten we vervolgens een vragenlijst die is afgenomen bij 1513 tieners van 10 tot en met 17 jaar. Op basis van de kwalitatieve en kwantitatieve gegevens schreven we het rapport ‘Samen leren. Tieners en sociale media.

Download hier het onderzoek Samen leren.

  • Jaar: 2013
  • Samen met:Kennisnet, Stichting Mijn Kind Online