Publicatie ‘Vitaal ouder worden’

De publicatie ‘Vitaal ouder worden’ is gemaakt als vervolg op het symposium ‘De vitaliteit van vriendschap, sociale relaties en leefomgeving’, georganiseerd door De Haagse Hogeschool in samenwerking met de gemeente Den Haag in het kader van de eerste viering van de Haagse maand van de vitaliteit op 14 oktober 2015.

Voor GetOud betekent vitaliteit onder andere focussen op de positieve dingen in het leven en niet op narigheid zoals ziekte en eenzaamheid. De sprekers in deze publicatie gaan ook niet uit van beperkingen, maar richten zich juist op wat iemand nog wel kan. Zoals Joris Slaets het mooi verwoordt: de vraag zou niet moeten zijn ‘Wat heeft u nodig?’, maar ‘Wat verlangt u?’.

Het symposium bestond uit twee delen: een plenair gedeelte waarin sprekers vanuit de wetenschap vertelden over ouder worden, vitaliteit & vriendschap en een keur aan workshops. In de publicatie zijn de presentaties van het plenaire gedeelte opgenomen samen met een fotoverslag hiervan en van de workshops.

  • Jaar: 2015
  • Samen met: Gemeente Den Haag
  • Ditje Datje: Op het symposium leerden we Koosje Burgers kennen (eerste foto), die nu haar levensverhaal vertelt aan kinderen uit groep 8 op basisscholen in ons project “Wij in de Wijk: Gastlessen”.