Wijkagenda’s Den Haag

Iedere wijk in Den Haag (44) krijgt een wijkagenda. In een wijkagenda staan de belangrijkste verbeteringen voor een wijk. De bewoners, ondernemers, samenwerkingspartners en medewerkers van de gemeente bepalen samen wat het meest belangrijk is. Zij voeren ook samen de verbeteringen uit.

GetOud maakt sinds 2021 voor meerdere wijken de wijkagenda : Scheveningen-Dorp, Duinoord, Schipperskwartier, Vogelwijk, Molenwijk, Spoorwijk, Morgenstond en Zuiderpark.

Om tot de wijkagenda te komen hebben we bewoners, winkeliers, het bewonersoverleg, de wijkagent, het welzijnswerk en nog veel meer partijen gesproken. Uit deze gesprekken kwamen onderwerpen die in een aantal wijken met een enquête aan inwoners zijn voorgelegd om te bekijken in hoeverre de genoemde onderwerpen al dan niet herkend worden. Aan de hand van alle gesprekken, de uitkomsten van deze enquête en een haalbaarheidscheck bij de gemeente worden de wijkagenda’s voor de komende vier jaar opgesteld.

Naast de wijkagenda’s zelf, hebben we voor andere wijken ook onderstaande filmpjes gemaakt waarin de stadsdeelwethouder de wijkagenda voor hun wijk aankondigt.

  • Jaar: 2021/ 2022
  • Samen met: Gemeente Den Haag, ondernemers, winkeliersvereniging (BIZ), bewonersorganisaties, welzijnsorganisaties, politie en andere belangrijke wijkpartners.