Zorg voor je Buurt 2017

Leefplezier, erbij horen en zijn wie we zijn, zijn de drie elementen die steeds belangrijker worden naar mate we ouder worden. Hoe langer we dit kunnen vasthouden, hoe beter. Stadsdeel Loosduinen wil hier ook aan bijdragen en faciliteert daarom graag financieel mooie projecten en ideeën voor ouderen in Loosduinen die hierop aansluiten. GetOud voerde deze subsidieregeling voor het vierde jaar op rij voor het stadsdeel uit.

In totaal was er 30.000 euro beschikbaar. Een aanvraag kon ingediend worden voor minimaal 1 en maximaal 5.000 euro. Eten en drinken werd niet gesubsidieerd. Iedereen mocht een aanvraag indienen, van een individuele burger tot en met een bedrijf. De activiteit moest plaatsvinden in- en is bedoeld voor ouderen in Loosduinen. Gehonoreerde projecten zijn:

Buurtje: Activiteitentassen
Beauty voor de senior: Beautydagen
Gouwe Ouwe: Playbacken voor ouderen
HWW + Stek: Cursus klankconcert en massage
NME Foundation: Ouderen zingen
Stek: Pubquiz
Stek: Dagbesteding Plus
Stek: Blijf je nog even?
De Kunstschool: Samen vinden
NBC Bridgeclub: Schudmachine

Hieronder een toelichting op de gesubsidieerde projecten:

Buurtje

Het doel van Buurtje.nu is het communiceren van de welzijnsactiviteiten voor ouderen die in een wijk / stadsdeel worden aangeboden, door deze af te drukken op een papieren boodschappentas. Deze boodschappentas wordt meegegeven bij de lokale winkelier. De tas zelf speelt in op de trend dat de winkelier zijn plastic tas moet verkopen, terwijl hij een papieren tas gratis mee mag geven. Met het geld dat zij ontvangen, kunnen zij een eerste pilot houden.

Meer informatie? Jonathan Looman, hallo@buurtje.nu, www.buurtje.nu

 

NBC (Bridgeclub)

NBC is een bridgeclub die inmiddels 50 jaar bestaat, 91 leden heeft, waarvan de meesten 65-jaar of ouder zijn. Voor de bridge moeten de kaarten uiteraard worden geschud. Helaas is dat voor de ouder wordende mens steeds lastiger. NBC heeft daarom een schudmachine ontvangen. Het doel hiervan is natuurlijk: de leden zo lang als mogelijk laten genieten van het bridgen.

Meer informatie? Ida de Vreede (secretaris NBC), idadevreede@hotmail.com

 

Beauty voor de senior

Beauty voor de senior is een stichting die beauty-verwenmiddagen voor ouderen organiseert. Het doel hiervan is enerzijds persoonlijke aandacht en anderzijds ouderen bij elkaar brengen. De stichting bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. Met het geld dat zij ontvangen, kunnen ze materialen aanschaffen om de ouderen op te blijven maken.

Meer informatie? Aswintha Menk, beautyvoordesenior@gmail.com www.beautyvoordesenior.nl

 

Gouwe Ouwen op volle toeren

32 ouderen uit seniorenflat Mutterskade vormen met elkaar Gouwe Ouwen op volle toeren. Een playbackgroep die in de kledingstijl van Andre Rieu al velen in verzorgingshuizen een plezierige middag hebben bezorgd. Van het geld dat ze hebben ontvangen, kunnen ze onder andere nieuwe kostuums maken.

Meer informatie? Joke Breedijk, gouweouwenopvolletoeren@gmail.com

 

HWW zorg en Stek voor stad en kerk

Medewerkers en vrijwilligers van verpleeghuis Houtwijk en Stek voor stad en kerk krijgen een cursus klankschalen. Met het geleerde kunnen zij klankconcerten verzorgen met klankschalen. Deze concerten zorgen voor rust bij ouderen en cliënten. Dit komt doordat je muziektonen van binnen voelt. Niet alleen het geluid, maar ook de trilling komt binnen, en daardoor kan een persoon zich veilig en geborgen voelen en/of emoties de vrije loop laten.

Meer informatie? Isabel Harder, i.harder@hwwzorg.nl

 

Ouderen zingen in het Mondriaan-jaar

Ter gelegenheid van het Mondriaan-jaar vormen Loosduinse ouderen en studenten van de musical opleiding DAPA een gelegenheidskoor. Zij zullen door middel van muziek en kleding het Mondriaan-gevoel koppelen aan Nederlandstalige liedjes ‘van toen’. Na een korte repetitieperiode zullen zij twee keer optreden. Waar de optredens zijn, is nog niet bekend.

Meer informatie? Jan Willem Hoekstra, jhoekstra@nme-foundation.nl

 

Stek voor stad en kerk

Pubquiz

Samen met de Abdijkerk Loosduinen organiseert Stek de komende maanden een pubquiz voor ouderen. De vragen zullen met name gaan over vroeger.

Dagbesteding Plus

Hoger opgeleide ouderen en jonge moeders met kinderen die in armoede leven, trekken met elkaar op. Met de ouderen wordt een programma op maat samengesteld en de moeders helpen bij de uitvoering. Ondertussen komen intergenerationele gesprekken op gang, waarin de ouderen met hun ervaring de moeders waar mogelijk kunnen bijstaan in moeilijke leefomstandigheden.

Blijf je nog even?

Blijf je nog even? is een bezoekproject, waarbij getrainde vrijwilligers sterk geïsoleerde eenzame ouderen bezoeken. Via gesprekken volgens een beproefde methode komen de vrijwilligers in contact met de ouderen en proberen hun isolement te verlichten.

Meer informatie? Marianne van Schravendijk, mvanschravendijk@stekdenhaag.nl

 

Samen Vinden

In dit project werken ouderen en kinderen uit de wijk Loosduinen samen aan een kunstwerk en leren elkaar door verschillende vragen en opdrachten steeds beter kennen. In eerste instantie werken de ouderen en kinderen in kleine groepjes (een of twee kinderen en een oudere) aan een deel van het kunstwerk. De delen worden in een groepsproces samengevoegd tot een groot gezamenlijk kunstwerk, symbool voor het proces. Het werk van Mondriaan is een leidende factor en het project betreft vijf dagdelen verspreid over ongeveer twee maanden.

Meer informatie? Walter Stamkart, info@dekunstschool.com

  • Jaar: 2017 (en eerder in 2014, 2015 en 2016)
  • Samen met: Gemeente Den Haag, stadsdeel Loosduinen
  • Ditje Datje: Dit is alweer het vierde jaar op rij dat Zorg voor je Buurt in Loosduinen plaatsvindt.