0.00

Ouderen en de bibliotheek (PDF).
Een kwalitatief onderzoek onder 75-plussers.

Auteurs: GetOud (Ingrid Meijering en Marion Duimel)
Uitgave: Koninklijke Bibliotheek (2016)


Categorie

Beschrijving

In opdracht van de Koninklijke Bibliotheek (KB) voerden we een onderzoek uit naar 75-plussers en de bibliotheek. We interviewden 50 leden en niet-leden door heel Nederland heen. Wat is hun beeld van de bibliotheek? Komen ze er en zo ja, wat doen ze er dan? Hebben ze nog tips voor bibliotheken? En nog veel meer. We spraken ouderen uit dorpen en steden, zelfstandig wonend en woonachtig in het woonzorgcentrum en van het zuiden van Limburg tot het noorden van Friesland. Van acht van de ouderen die we interviewden, maakten we tevens een foto voor in de publicatie.